Prosjekt

I Haukeli, Øystese har me vårt eige steinuttak og tek me ut stein som blir nytta til natursteinsmurar, plastring, med meir. Steinen er til dels rustfarga/oransjeskjer som gjer at den passar godt inn i landskapet.

GBS ynskjer å opna for større sal av stein i frå vårt steinuttak i Øystese, Haukeli. Steinane i albumet er eksempel på kva me kan tilby, og me har fleire storleikar tilgjengeleg enn det som er avbilda. Djupna på steinane er frå 5 cm til 2,5 meter. Ta kontakt om du finn noko av interesse eller om me kan hjelpa deg finna steinen du ynskjer.

GBS har lang erfaring med grunnarbeid på bustadtomter.

GBS utfører muringsarbeid med stein frå eige uttak i Haukeli.

GBS har mykje erfaring med rivingsarbeid og har godt med utstyr til jobben i form av gravemaskiner, betongsaks, pigghammar mm.

GBS, som ein del av arbeidsfelleskapet Fuglafjell, utfører grunnarbeidet på 4 barnehagar i Kvam 2015 - 2016. Byggherre er Kvam herad.

Minikraftverk i Sekkelva, Fyksesundet. Ferdigstilt 2015. Byggherre var Kvam Kraftverk.

Nytt parkeringsanlegg, service- og toalettbygg ved Steinsdalsfossen. Eitt av prosjekta rundt Nasjonale turistvegar - Hardanger. Byggherre Statens Vegvesen.

Arbeid utført i 2012-2013. Byggherre BKK . Uttak av stein til plastring, påbygg av dam, plastring av om lag 4 000 kvadratmeter mur.

GBS bygde strandveg/promenade mellom Fartøyvernsenteret og Norheimsund sentrum.

GBS bygde transformatorstasjon i Børdale, Samnanger. Utført 2011-2012.

GBS bygde minikraftverk i Måren.

GBS bygde minikraftverk i Alsåker.